samsara-finish

8. Samsára

Vítejte zpět u našeho spirituálního podkastu Hovory s guruem, místo na kterém žádná duchovní pochyba nezůstane bez rozluštění…
Dnes dáme světlo Samsáře!
Co to znamená?
Kdybychom chtěli dojit ke kořenům tohoto sanskritskeho výrazu, odkud pochází a jaký je jeho skutečný význam, najdeme mnoho různých forem a vysvětlení tohoto tajemného slova.

Říká se, že “Samsari“, znamená „proudit společně“, „projít různými stavy“, „tuláctví“.
Osoba uvězněna v Samsáře je nazývaná též „samsarí“.

Také se můžeme setkat s pochopením jejího původu, pocházejícím od slova „sengsara“, ktere znamená jednoduše utrpení.

V každém případě, vezmeme-li v úvahu všechny její aspekty, můžeme ji vystihnout jako „opakovaný koloběh zrození a smrtí“, téma o kterém už byla zmínka v několika podkastech speciálně pak ve 3. karma a 7. reinkarnace.
Je to téma, se kterým se budeme opakovaně setkávat, proto mu věnujeme vice času, abychom mohli asimilovat esenci tohoto fenoménu, který se týká všech živých bytostí.
Zatímco žijeme v dočasném materiálním světě, který je plný utrpení, znamená to že jsme podmíněni tímto bludným začarovaným kruhem. Vypadá to, že z něj není úniku, stejně jako když se potopí loď na moři a vytvoří vír, který svou silou přitáhne všechno pod svou hroznou kontrolu. Jeho moc spočívá v našem upoutání na tento svět a vše co sním souvisí: já, moje, pro mě, a tak dál. Čim víc se ztotožňujeme s „Mayou“ (iluzí tohoto života) díky falešnému ztotožňování s materií si tak podřezáváme pod sebou větev na které sedíme. Jak nám praví Pan Sri Sri Krishna v Bhagavad Gitě, kap.9.21: „…poté co si užívali obrovské požitky smyslů na nebeských planetách a vyprší odměny za jejich dobré skutky, znovu se musí navrátit na tuto planetu smrtelníků. Tak tedy ti, kteří hledají pouze uspokojení svých smyslů, ač k tomu třeba i využívají Védské principy, pouze tím dosáhnou opakovaného cyklu zrození a smrti (Samsára).“
V následujícím verši (…a prakticky v celé Bhagavad Gitě, která je vlastně tou nejlepší příručkou, jak se vymanit ze Samsáry ;), nám pak Sri Sri Bhagavan s čistou láskou Jemu tak vlastní vysvětluje, jak z tohoto začarovaného požitkářského kruhu ven…jdeme na to!

Těšíme se na vaše příspěvky, otázky a připomínky, které nám pomáhají dělat tutu službu pokaždé lépe a také na vaše hodnocení na ITunes (5 hvězdiček) které pomůže zviditelnit podkast v tomhle moři zvaném internet…Děkujeme srdečně!

hovorysguruem.cz templodekrishna.com